Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk de pagina Veelgestelde vragen of neem contact op.

Meest gezocht

Over EU Ecolabel

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/over-eu-ecolabel/

De eisen

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/certificeren/de-eisen/

Gecertificeerde producten

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/over-eu-ecolabel/gecertificeerde-producten/

Europese EU Ecolabel-website

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Duurzamere schoonmaakdiensten. Nu ook mogelijk met EU Ecolabel certificaat

Gepubliceerd op: 8 augustus 2018

EU Ecolabel publiceerde criteria voor schoonmaakdiensten. Deze nieuwe productgroep biedt handvatten voor schoonmaakbedrijven voor het verminderen van hun milieubelasting. Schoonmaakdiensten kunnen duurzaam worden ingekocht bij gecertificeerde bedrijven.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Zowel de Europese GPP-criteria en de criteria die door de Nederlandse overheid zijn opgesteld voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van schoonmaakdiensten vertonen veel overlap met het nieuwe EU Ecolabel certificatieschema. Zodoende is EU Ecolabel schoonmaakdiensten een praktisch hulpmiddel voor inkopers die eisen willen stellen aan duurzame schoonmaak.

Onderzoek, ontwikkeling en inspraak

Aan het uiteindelijke certificatieschema ging een periode van zo’n drie jaar vooraf aan onderzoek, ontwikkeling en inspraakprocedures; hierbij waren zo’n 350 stakeholders betrokken.

Het certificatieschema EU Ecolabel schoonmaakdiensten legt de focus op de vermindering van de milieu-impact van schoonmaakactiviteiten. Het gaat er daarbij vooral om het gebruik van schadelijke stoffen aan banden te leggen, verspilling van schoonmaakmiddelen en water tegen gaan, de implementatie van milieubeheersystemen te bevorderen en duurzaam afvalbeheer te stimuleren. Ook zijn er eisen omtrent opleiding van personeel.

Verplichte en optionele criteria

Naast verplichte criteria zijn er een aantal optionele criteria, waarvoor door een bedrijf een minimaal aantal punten behaald moet worden. Bedrijven kunnen daarbij zelf kiezen welke optionele criteria zij daarvoor inzetten.

EU Ecolabel streeft onder andere naar:

  • Het verminderen van toxiciteit voor mens en milieu door gebruik van reinigingsmiddelen met ISO type I ecolabels (zoals EU Ecolabel, Nordic Swan en Blauer Engel) aan te moedigen.
  • Het terugdringen van inefficiënt gebruik van schoonmaakmiddelen door opleiding van personeel en beperking van verspilling.
  • Het verminderen van afvalproductie (zoals wegwerpproducten vervangen door herbruikbare alternatieven) en beter afvalbeheer.
  • Het verminderen van water-, energie- en brandstofgebruik door o.a. toepassing van waterbesparende producten (zoals microvezeldoeken), energiezuinige wasmachines en elektrische voortuigen.