Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk de pagina Veelgestelde vragen of neem contact op.

Meest gezocht

Over EU Ecolabel

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/over-eu-ecolabel/

De eisen

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/certificeren/de-eisen/

Gecertificeerde producten

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/over-eu-ecolabel/gecertificeerde-producten/

Europese EU Ecolabel-website

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

EU Ecolabel en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN

Gepubliceerd op: 22 september 2021

Op 25 september is het ook voor Nederland SDG Action Day. Twee dagen die volledig in het teken staan van de Sustainable Development Goals. Dit zijn zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen die helpen om vóór 2030 de wereld te verbeteren. Die doelen zijn afgesproken door de landen die bij de Verenigde Naties (VN) zijn aangesloten. Het Europese keurmerk EU Ecolabel draagt bij aan het bereiken van 10 van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen.

  • De SDG Action Days vinden plaats op 24 en 25 september 2021. Klik hier om het programma in te zien en voor tickets

SDG 12: Verantwoorde consumptie & productie; de belangrijkste bijdrage van EU Ecolabel

Op algemeen niveau draagt EU Ecolabel bij aan SDG 12. Doel van het keurmerk is de vermindering van de milieu-impact van productie en consumptie. Producten met het EU Ecolabel voldoen aan strikte milieu-eisen die verder gaan dan de wetgeving. Op die manier bevordert het keurmerk milieuvriendelijkere productiemethoden, waardoor de eindgebruiker een duurzamer product krijgt. Verder draagt EU Ecolabel bij door:

  • eisen te stellen aan het duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen, grondstoffen, energie en water in productieprocessen;
    toeristische accommodaties te motiveren om maatregelen te nemen om minder voedsel te verspillen;
  • het gebruik van chemische middelen zo veel mogelijk te beperken om daarmee zo min mogelijk milieu-impact te realiseren. Dit helpt zowel gebruikers als werknemers om blootstelling aan schadelijke chemicaliën te voorkomen en om verontreiniging van water, bodem en lucht te verminderen;
  • afvalstromen te verminderen en hergebruik van materialen te stimuleren.

Bijdrage EU Ecolabel aan overige doelstellingen

Naast doelstelling 12, draagt EU Ecolabel bij aan de volgende doelstellingen.

Goal 3 | Goede gezondheid en welzijn
Strenge eisen aan de toepassing van chemicaliën in producten helpen de hoeveelheid gevaarlijke stoffen te verminderen.

Goal 6 | Schoon water en sanitair
EU Ecolabel stelt in relevante productgroepen eisen aan duurzaam waterverbruik. Bovendien zijn er maatregelen om vervuiling van het watermilieu te voorkomen.

Goal 7 | Betaalbare en duurzame energie
EU Ecolabel is een hulpmiddel om het totale energieverbruik én het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Daarbij ondersteunt het keurmerk lokaal geproduceerde energie in producten en diensten.

Goal 8 | Waardig werk en economische groei
Het keurmerk biedt marktvoordelen aan producten en diensten die duurzamer zijn. Daarnaast moeten bedrijven die producten met het EU Ecolabel fabriceren zich altijd houden aantoonbaar aan nationale wetgevingen voor de werkomgeving.

Goal 9 | Industrie, innovatie en infrastructuur
EU Ecolabel draagt bij aan de verduurzaming van industrieën door hulpbronnen efficiënter te gebruiken en het gebruik van milieuvriendelijkere en schonere technologie en processen te stimuleren.

Goal 13 | Klimaatactie
Om klimaatverandering tegen te gaan hebben de EU Ecolabeleisen als doel het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken en hernieuwbare energie te bevorderen. De beperking van de uitstoot van chemische stoffen die bijdragen aan klimaatverandering is ook een doel. Verder is hout in EU Ecolabel gecertificeerde producten– bijvoorbeeld meubelen en vloeren – voor een groot deel aantoonbaar afkomstig uit gecertificeerde bosbouwvoor bescherming van de natuur.

Goal 14 | Leven in het water
EU Ecolabel stelt strenge eisen aan het gebruik van chemicaliën, waardoor de lozing van giftige stoffen in o.a. de zee wordt verminderd. Ook mogen producten voor persoonlijke verzorging en was- en reinigingsmiddelen, geen microplastics bevatten.

Goal 15 | Leven op het land
Het keurmerk stelt eisen op basis van erkende certificatieschema’s voor natuurbehoud en duurzame exploitatie (bijvoorbeeld bosbouw). Hiermee stimuleert het keurmerk het behoud van gebieden die belangrijk zijn voor biodiversiteit.

Goal 17 | Partnerschap om doelstellingen te bereiken
EU Ecolabel is lid van de Global Ecolabelling Network (GEN). GEN is een wereldwijd partnerschap van externe organisaties die werken aan het bereiken van duurzame ontwikkeling door certificering met ecolabels. De organisaties stimuleren en ontwikkelen ecolabelling van producten en diensten over de hele wereld.

Meer lezen over hoe EU Ecolabel bijdraagt aan de Social Development Goals? Bekijk hier de uitgebreide (Engelse) versie, uitgegeven door Ecolabbeling Denemarken.

Meer informatie

  • Lees meer over SDG en bekijk de doelen via deze link