Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk de pagina Veelgestelde vragen of neem contact op.

Meest gezocht

Over EU Ecolabel

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/over-eu-ecolabel/

De eisen

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/certificeren/de-eisen/

Gecertificeerde producten

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/over-eu-ecolabel/gecertificeerde-producten/

Europese EU Ecolabel-website

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Ineke Vlot gekozen tot voorzitter EU Ecolabel bestuur (EUEB)

Gepubliceerd op: 17 april 2020

Per april 2020 is Ineke Vlot, programma manager non-food van SMK, gekozen als voorzitter van het EU Ecolabel bestuur (EU Ecolabelling Board1). Dit bestuur bestaat uit de nationale bevoegde instanties van EU Ecolabel, vertegenwoordigers van industrie en handel, en van financiële, milieu- en consumentenorganisaties. Sinds 2015 was Ineke al vice president van de EUEB.

Begin dit jaar maakte de Europese Commissie plannen voor een nieuwe EU Ecolabel strategie bekend, gekoppeld aan het net gepubliceerde Circular Economy Action Plan2. De Commissie zet in op veranderingen; de aanstelling van een nieuwe voorzitter was één van de eerste stappen daarin.

Activering, efficiëntie en verbinding

“Het stimuleren van een actieve inbreng van de leden van de EUEB. Dát zie ik als voorzitter als een belangrijke uitdaging”, aldus Ineke Vlot. “Mijn ervaring met het voorzitten van (inter)nationale stakeholder bijeenkomsten en workshops voor Milieukeur, EU Ecolabel en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen komt daarbij goed van pas”.

Ineke vervolgt: “Als het gaat om de ontwikkeling van de duurzaamheidscriteria voor EU Ecolabel, kunnen technische details het verschil maken. De kunst én uitdaging zal voor mij zijn om discussies daarover met een goede voorbereiding efficiënt te houden, maar wel met ruimte voor uitwisseling van kennis en meningen. Dat helpt de lidstaten hun positie te bepalen voor het Regulatory Committee, dat uiteindelijk stemt over de criteria. Verder maakt het met elkaar delen van best practices en success stories onderdeel uit van de nieuwe strategie. En daar kan elk land zijn voordeel mee doen.”

Internationale harmonisering

Een ander element van de nieuwe strategie voor EU Ecolabel is samenwerking met andere erkende nationale milieukeurmerken, zoals de Duitse Blaue Engel, de Scandinavische Nordic Swan en Milieukeur. Ineke daarover: “Als het lukt de criteria van die keurmerken te harmoniseren zal dat een enorme impuls geven aan de belangstelling voor certificering. Dan ontstaat namelijk de mogelijkheid van ‘twee keurmerk-vliegen in één klap’. Dit zal ook een belangrijke stimulans zijn voor de zichtbaarheid van EU Ecolabel in de markt.” Ineke merkt op dat dit onderwerp leeft in de EUEB bij de consumentenorganisaties en bevoegde instanties (de competent bodies), want die beheren naast EU Ecolabel vaak ook nationale milieukeurmerken.

Digitale uitdaging

De Commissie was al van plan de bijeenkomsten in Brussel te beperken tot tweemaal per jaar, aangevuld met één virtuele vergadering. In het huidige coronatijdperk zal de eerste EUEB-vergadering onder leiding van Ineke eind juni waarschijnlijk meteen digitaal zijn. Daarvoor is een grondige voorbereiding nodig, samen met de Commissie, maar ook discipline van alle leden. Ineke daarover: “Dat is ook een uitdaging met 28 bevoegde instanties, 17 overige organisaties, diverse waarnemers en vertegenwoordigers van lidstaten! Extra goed op elkaar letten, daarmee maken we in de EUEB meteen een mooie start voor actieve samenwerking richting de toekomst!”

The European Union Ecolabelling Board (EUEB) is composed of the representatives of the Competent Bodies of the European Union, the Competent Bodies of Iceland, Liechtenstein and Norway and the representatives of the following organisations:

 • 14 Stakeholder organisations (Type C Members)
 • The European Consumer Organisation (BEUC)
 • European Environmental Bureau (EEB)
 • EuroCommerce
 • Eurochambres
 • European Business Services Alliance
 • Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production (CSCP)
 • Plastic Recyclers Europe
 • European Chemical Industry Council (CEFIC)
 • World Wide Fund for Nature (WWF)
 • Better Finance – the European Federation of Investors and Financial Services Users
 • European Fund and Asset Management Association (EFAMA)
 • European Savings and Retail Banking Group (ESBG)
 • Insurance Europe
 • European Banking Federation (EBF)

 3 EU /UN Bodies (3 Type E Members)

 • European Chemical Agency (ECHA)
 • European Investment Bank (EIB)
 • International Labour Organisation (ILO)

The EUEB contributes to the development and revision of EU Ecolabel criteria and to any review of the implementation of the EU Ecolabel scheme. It also provides the Commission with advice and assistance in these areas and, in particular, issues recommendations on minimum environmental performance requirements.

1 https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/who-does-what.html

2 New Circular Economy Action Plan, for a cleaner and more competitive Europe