Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk de pagina Veelgestelde vragen of neem contact op.

Meest gezocht

Over EU Ecolabel

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/over-eu-ecolabel/

De eisen

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/certificeren/de-eisen/

Gecertificeerde producten

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/over-eu-ecolabel/gecertificeerde-producten/

Europese EU Ecolabel-website

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Nederlandse financiële sector zet zich in voor adequate regelgeving duurzame financiering

Gepubliceerd op: 16 juli 2019

De Dutch Fund and Asset Management Association (Dufas) heeft, samen met de andere brancheverenigingen in de financiële sector (de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie) haar handtekening onder een commitment gezet om actief een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen van het kabinet. De ondertekening vond plaats in het bijzijn van minister Hoekstra van Financiën. Naast de brancheorganisaties plaatsten meer dan vijftig financiële instellingen hun handtekening onder het akkoord.

Klimaatdoelen

Het Klimaatakkoord heeft tot doel om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 op een kosteneffectieve wijze met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. De financiële sector verbindt zich aan de doelen om de uitstoot van CO2 te verminderen. Zij gaat daartoe actieplannen opstellen en rapporteert jaarlijks over de klimaatimpact van financieringen en beleggingen.

Europees actieplan – EU Ecolabel

Ook op Europees niveau zet Dufas zich actief in om een bijdrage te leveren aan adequate regelgeving voor duurzame financiering. Dufas is, in samenwerking met EFAMA, de Europese organisatie voor vermogensbeheerders, nauw betrokken bij de uitvoering van het ‘action plan on sustainable finance’ van de Europese Commissie. Het actieplan biedt een raamwerk voor duurzaam beleggen en financieren. Een belangrijk onderdeel van het raamwerk zal bestaan uit een taxonomie, een uniform classificatiesysteem dat aangeeft wanneer een economische activiteit bijdraagt aan de vastgestelde klimaatdoelen. Daarnaast bevat ook nieuwe regels voor informatieverstrekking over duurzame beleggingen. Tot slot, werkt de Europese Commissie ook aan de ontwikkeling van een EU Ecolabel voor duurzame beleggingsproducten.