Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk de pagina Veelgestelde vragen of neem contact op.

Meest gezocht

Over EU Ecolabel

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/over-eu-ecolabel/

De eisen

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/certificeren/de-eisen/

Gecertificeerde producten

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/over-eu-ecolabel/gecertificeerde-producten/

Europese EU Ecolabel-website

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

SMK indexeert tarieven EU Ecolabel vanaf 2022

Gepubliceerd op: 17 december 2021

De tarieven voor het minimum- en maximumtarief van EU Ecolabel worden, conform de prijsindex, aangepast. Deze aanpassing is in lijn met de tariefstelling voor het EU Ecolabel in andere Europese landen. Sinds 2014 heeft in de tarieven geen wijziging meer plaatsgevonden. Dit is mogelijk dankzij de groei van het aantal EU Ecolabelproducten de laatste jaren. Omdat de verwachting is dat deze trend voortzet, blijven de reguliere tarieven in 2022 ongewijzigd.

Concreet betekent dit:

  • de reguliere tarieven voor de jaarlijkse afdrachten zijn ongewijzigd; 
  • de aanvraagkosten zijn ongewijzigd; 
  • de minimumbijdrage voor de jaarlijkse afdracht wordt verhoogd voor alle categorieën bedrijven (groot/MKB/micro); 
  • de maximumbijdrage voor de jaarlijkse afdracht van de categorie grote bedrijven wordt verhoogd; 
  • er worden beperkte administratiekosten in rekening gebracht bij wijzigingen in contracten en certificaten, die los staan van aanvragen. 

Verduidelijking van tariefblad

In het tariefblad is voor de jaarlijkse afdracht verduidelijkt wat onder omzet wordt verstaan en hoe de inning ervan plaatsvindt. Ook is uitgebreider toegelicht wanneer aanvraagkosten in rekening worden gebracht.
De aangepaste tarieven voor de jaarlijkse afdrachten zijn voor het eerst van toepassing op de omzet over EU Ecolabel gecertificeerde producten en diensten in 2022. Facturering daarvan vindt plaats in 2023, na ontvangst van omzetgegevens (uiterlijk juni 2023). De facturering voor de afdrachten over de EU Ecolabelomzet over dit jaar is gebaseerd op de huidige tariefstelling en vindt plaats in 2022 op basis van de verstrekte omzetgegevens.

Meer informatie

Robert Jan Volders, Projectleider non-food: rvolders@smk.nl