Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk de pagina Veelgestelde vragen of neem contact op.

Meest gezocht

Over EU Ecolabel

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/over-eu-ecolabel/

De eisen

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/certificeren/de-eisen/

Gecertificeerde producten

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/over-eu-ecolabel/gecertificeerde-producten/

Europese EU Ecolabel-website

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Over EU Ecolabel

Het EU Ecolabel is het officiële Europese milieukeurmerk en wordt erkend door alle landen van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Het label stelt duurzaamheidseisen aan de gehele levenscyclus van producten en diensten.

Het EU Ecolabel geeft aan dat het product of de dienst een verminderd negatief effect heeft op het milieu, de volksgezondheid, het klimaat en de natuurlijke hulpbronnen. Alleen producten en diensten die aan strenge eisen voldoen, kunnen het keurmerk ontvangen. Voor producenten en leveranciers is Het EU Ecolabel een betrouwbaar bewijs van een milieuvriendelijker product of dienst. Het helpt consumenten om duurzamere keuzes te maken.

Het keurmerk werd in 1992 ingevoerd. Sindsdien zijn in Nederland meer dan 1 700 producten en diensten met het keurmerk gecertificeerd, waaronder schoonmaakmiddelen, papier, kleding, schoenen, apparaten, doe-het-zelf- en bouwmaterialen (waaronder verf), toeristische accommodatie en cosmetica.

SMK: Competent Body

SMK is sinds de oprichting van EU Ecolabel de Nederlandse Competent Body voor EU Ecolabel. Dat betekent dat SMK in opdracht van de Nederlandse Overheid EU Ecolabel certificaten aan producten en diensten uitgeeft. 

Meer over SMK

De eisen

Een van de sterke punten van het EU Ecolabel is dat de eisen over de volledige levenscyclus van het product gaan. Dit begint bij de grondstoffen en gaat verder met de productie en verpakking, de distributie, het gebruik en ten slotte de fase van het einde van de levensduur, wanneer het product wordt weggegooid of gerecycled.

Per productgroep wordt er gekeken binnen welke fase de impact op het milieu het grootst is. Vervolgens worden er criteria opgesteld om die impact te verkleinen. Textiel heeft bijvoorbeeld een milieu-impact als het wordt geverfd, bedrukt en gebleekt. De criteria voor textiel zorgen ervoor dat milieuschade in de productiefase zoveel mogelijk wordt beperkt. Bij elektronische producten gaan de criteria vooral over efficiëntie van hun energiegebruik, omdat de milieu-impact daar groot is. De eisen per productgroep zijn dus heel verschillend.

Alleen de meest milieuvriendelijke producten kunnen het keurmerk krijgen. De eisen zijn zo gedefinieerd dat slechts 10 à 20% van de producten op de markt het EU Ecolabel kunnen behalen. De criteria worden op transparante wijze ontwikkeld en herzien door een groep van experts en stakeholders, zoals wetenschap, NGO’s, consumentenverenigingen, branche-organisaties, MKB’s en tussenhandelaars.

Betrouwbaar, transparant en gecontroleerd

Het EU Ecolabel is een ISO-type I keurmerk en werkt volgens ISO-norm 14024. Betrouwbare milieukeurmerken die aan de norm voldoen, bevorderen een duurzamer koopgedrag. De criteria voor Het EU Ecolabel worden op Europees niveau ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek en uitgebreide consultatierondes van belanghebbenden en raadpleging van de Raad voor de milieukeur van de Europese Unie (EUEB). Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van industrie en handel en van financiële, milieu- en consumentenorganisaties en de nationale bevoegde instanties – in Nederland is dat SMK. De criteria worden vastgesteld in de vorm van een beschikking van de Commissie na goedkeuring door de Europese Commissie en alleen met een meerderheid van stemmen van de lidstaten.

Feiten

Gecertificeerde producten
Productgroepen
Certificaathouders

Bekijk hier alle facts & figures van EU Ecolabel.

Gecertificeerde Producten

Lees meer

Ontwikkelingsproces

Bekijken

Certificeren

Lees meer