Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk de pagina Veelgestelde vragen of neem contact op.

Meest gezocht

Over EU Ecolabel

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/over-eu-ecolabel/

De eisen

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/certificeren/de-eisen/

Gecertificeerde producten

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/over-eu-ecolabel/gecertificeerde-producten/

Europese EU Ecolabel-website

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Schoonmaakdiensten

EU Ecolabel is het onafhankelijke en officiële milieukeurmerk van de Europese Unie. Met het keurmerk toont een schoonmaakbedrijf aan dat de bedrijfsvoering duurzamer is en er duurzamere schoonmaakproducten worden gebruikt.

Met het EU Ecolabel onderscheidt een schoonmaakbedrijf zich, en voldoet ermee aan de toenemende vraag naar duurzaamheid vanuit de markt. Voor certificering moet een schoonmaakbedrijf voldoen aan verplichte eisen en een minimaal aantal te behalen punten via keuzemaatregelen.

Voor wie?

Schoonmaakdiensten die op regelmatige basis worden uitgevoerd in commerciële, institutionele, of andere openbare gebouwen en privévertrekken komen in aanmerking voor EU Ecolabel. Denk hierbij aan kantoorpanden en openbare ruimten in ziekenhuizen. Ook vallen glasbewassingsdiensten onder EU Ecolabel, zolang de schoon te maken oppervlakten bereikbaar zijn zonder gebruik van specialistische apparatuur.

Uitgesloten zijn onder andere diensten op het gebied van desinfectie en schoonmaakdiensten op productielocaties.

Bekijk gecertificeerde diensten

Belangrijke duurzaamheidsthema’s

Schoonmaakdiensten die aan de criteria van EU Ecolabel voldoen, houden rekening met een aantal belangrijke duurzaamheidsthema’s. Zo zijn er eisen voor:  

Energie en Klimaat

Vermindering van de emissie van broeikasgassen. Bijvoorbeeld door: 

  • Implementatie van een milieubeheersysteem 
  • Gebruik van energie-efficiënte apparatuur en voertuigen 

Circulaire economie

Verantwoord afvalbeheer en het terugdringen van het gebruik van grondstoffen. Bijvoorbeeld door: 

  • Gebruik van microvezelproducten 
  • Gebruik van geconcentreerde, onverdunde schoonmaakmiddelen met doseringshulpmiddelen 
  • Beheer en scheiding van afval op de schoonmaaklocaties en in de bedrijfsruimten en/of op de bedrijfsterreinen van het schoonmaakbedrijf 

Milieu, Gezondheid en Sociaal

Minimale impact op milieu, gezonder schoonmaken en bevordering van goede arbeidsomstandigheden. Bijvoorbeeld door: 

  • Gebruik van schoonmaakmiddelen, schoonmaakaccessoires en aan de klant geleverde verbruiksgoederen met zo min mogelijk impact op het milieu en de gezondheid 
  • Instructie en opleiding van personeel 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Organisaties die milieu- en duurzaamheidsaspecten willen laten meespelen bij hun inkoopprocessen, kunnen EU Ecolabel-gecertificeerde producten en diensten gebruiken bij duurzaam inkopen. Het EU Ecolabel laat in een oogopslag zien dat een product of dienst aan strenge duurzaamheidscriteria voldoet. 

  • Sinds de vaststelling van de nieuwe Aanbestedingswet is het toegestaan om een keurmerk te eisen in de technische specificaties van de opdracht, in de gunningscriteria of als contractvoorwaarde bij het maatschappelijk verantwoord inkopen. Meer informatie is te vinden op de website van PIANOo. 

Bekijk ook:

Absorberende hygiëneproducten

Lees meer

Cosmetische producten

Lees meer

In en om het huis

Lees meer