Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk de pagina Veelgestelde vragen of neem contact op.

Meest gezocht

Over EU Ecolabel

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/over-eu-ecolabel/

De eisen

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/certificeren/de-eisen/

Gecertificeerde producten

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/over-eu-ecolabel/gecertificeerde-producten/

Europese EU Ecolabel-website

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Tarieven

Aan certificering met het EU Ecolabel zijn kosten verbonden. Sinds 2014 heeft in de tarieven geen wijziging meer plaatsgevonden. Dit is mogelijk dankzij de groei van het aantal EU Ecolabelproducten de laatste jaren. Omdat we verwachten dat die trend voortzet, zullen de reguliere tarieven ook vanaf 2022 ongewijzigd blijven. Alleen voor het minimum- en maximumtarief vindt een aanpassing plaats, conform de prijsindex. Deze aanpassing is ook in lijn met de tariefstelling voor het EU Ecolabel in andere Europese landen. Verder worden er beperkte administratiekosten in rekening gebracht bij wijzigingen in contracten en certificaten, die los staan van aanvragen.

Onderstaande PDF’s geven alle informatie over de EU Ecolabel tarieven voor aanvraagkosten, jaarbijdragen, en administratiekosten:

Uitzondering

Er zijn lagere tarieven vastgesteld voor het MKB, micro-ondernemingen en bedrijven uit ontwikkelingslanden. Er is een reductie voor bedrijven geregistreerd onder EMAS of gecertificeerd volgens ISO 14001.

Geldig t/m 31-12-2023

Tariefstructuur EU Ecolabel (NL)

Bekijk

Fee structure for the EU Ecolabel in the Netherlands (EN)

View

Vanaf 2024

Tariefstructuur EU Ecolabel (NL)

Bekijk

Fee structure for the EU Ecolabel in the Netherlands (EN)

View