Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk de pagina Veelgestelde vragen of neem contact op.

Meest gezocht

Over EU Ecolabel

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/over-eu-ecolabel/

De eisen

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/certificeren/de-eisen/

Gecertificeerde producten

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/over-eu-ecolabel/gecertificeerde-producten/

Europese EU Ecolabel-website

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Tarieven

Aan certificering met het EU Ecolabel zijn kosten verbonden. De tarieven zijn in lijn met de tariefstelling voor het EU Ecolabel in andere Europese landen. Het minimum- en maximumtarief kan naargelang de prijsindex worden aangepast. De verwachting is dat de kostenstijging de komende jaren beperkt blijft door de groei van het aantal EU Ecolabel producten de laatste jaren en we verwachten dat die trend zich voortzet. Verder worden er beperkte administratiekosten in rekening gebracht bij wijzigingen in contracten en certificaten, die los staan van aanvragen.

Onderstaande PDF’s geven alle informatie over de EU Ecolabel tarieven voor aanvraagkosten, jaarbijdragen, en administratiekosten:

Uitzondering

Er zijn lagere tarieven vastgesteld voor het MKB, micro-ondernemingen en bedrijven uit ontwikkelingslanden. Er is een reductie voor bedrijven geregistreerd onder EMAS of gecertificeerd volgens ISO 14001.

Tariefstructuur EU Ecolabel (NL)

Bekijk

Fee structure for the EU Ecolabel in the Netherlands (EN)

View