Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk de pagina Veelgestelde vragen of neem contact op.

Meest gezocht

Over EU Ecolabel

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/over-eu-ecolabel/

De eisen

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/certificeren/de-eisen/

Gecertificeerde producten

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/over-eu-ecolabel/gecertificeerde-producten/

Europese EU Ecolabel-website

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Voordelen

Drie decennia geleden ontstond het EU Ecolabel. Dit EU-brede vrijwillige keurmerk promoot producten met een uitstekend milieu, gebaseerd op betrouwbare en wetenschappelijke informatie. Sindsdien is het het bekendste keurmerk geworden bij consumenten in veel EU-landen.

Nu veel consumenten moeite hebben om te begrijpen welke producten echt milieuvriendelijk zijn, is het EU Ecolabel een keurmerk waarop consumenten kunnen vertrouwen om hen naar duurzamere keuzes te leiden.

De kans is groot dat klanten producten met een keurmerk zullen eisen. Bij het afsluiten van contracten met deze partijen heeft uw bedrijf dus meer zekerheid over de verkoop. Met andere woorden: u kunt voor langere tijd rekenen op afzet volgens een afgesproken prijs.

Consumenten voorzien van betrouwbare duurzame producten

Veel consumenten willen duurzaam winkelen. Meer producten met het EU Ecolabel beschikbaar stellen maakt het mogelijk om duurzamere opties aan te bieden aan klanten die hun ecologische voetafdruk willen verkleinen. Acht van de tien mensen die het EU Ecolabel kennen, vertrouwen erop dat deze milieuvriendelijk is, en in veel EU-landen is het de bekendste van alle beschikbare milieukeurmerken.

Speel uw rol bij het vormgeven van duurzamere consumptiegewoonten

Detailhandelaars kunnen op basis van hun eigen assortimentsstrategie beslissen welke producten zij aan de consument aanbieden. Door producten met het EU Ecolabel aan te bieden en deze prominent te promoten, kunnen steeds meer consumenten worden gemotiveerd om bij het winkelen voor het duurzamere alternatief te kiezen. Zo kunnen bedrijven bijdragen tot duurzamere consumptiegewoonten.

Wees toekomstige reclameregels een stap voor

Consumenten moeten alleen worden blootgesteld aan betrouwbare milieuclaims en worden beschermd tegen misleidende claims. Om het vertrouwen van de consument te waarborgen, scherpen de EU-besluitvormers de eisen aan die bedrijven stellen aan de communicatie over de groene geloofwaardigheid van hun producten. Het is de bedoeling dat generieke milieuclaims niet worden toegestaan als de milieukwaliteit niet kan worden aangetoond. Elk duurzaamheidslabel moet gebaseerd zijn op een onafhankelijk en door derden gecontroleerd certificatiesysteem. Het dragen van de EU Ecolabel is een optie om groene beweringen te ondersteunen en het fungeert als een betrouwbare leidraad voor consumenten bij hun aankoopbeslissingen.

Certificeer uw groene aanbod

Het EU Ecolabel is een kernonderdeel van het EU-beleid voor duurzame producten, dat erop gericht is duurzame producten tegen 2030 tot de norm te maken. In die zin kunnen detailhandelaars naar het EU Ecolabel verwijzen wanneer zij bepalen wat een duurzaam product is. Het keurmerk kan bijvoorbeeld worden gebruikt om het eigen huismerk van detailhandelaren te certificeren en zich te onderscheiden als koplopers in het aanbieden van duurzame producten.

Maak de rapportage over uw duurzaamheidsinspanningen gemakkelijk

In een tijd waarin de normen voor duurzaamheidsrapportage steeds strenger en prominenter worden in de strategieën van detailhandelaren, kan het EU Ecolabel helpen de taak gemakkelijker te maken. Betrouwbare en vergelijkbare indicatoren die van producten met het keurmerk worden afgeleid, kunnen zijn:

  • Percentage producten met de EU-milieukeur dat binnen een bepaalde productgroep wordt verkocht
  • Aantal productgroepen met een minimumpercentage van de verkoop dat met het EU Ecolabel is gecertificeerd

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Met een EU Ecolabel certificaat voldoen producten aan de eisen van maatschappelijk verantwoord inkopen. Sinds de invoering van de nieuwe aanbestedingswet is het onder bepaalde voorwaarden toegestaan een onafhankelijk keurmerk te eisen in de technische specificaties van de opdracht, in de gunningscriteria of als contractvoorwaarde. Daardoor kunnen inkopers tijdens het inkoopproces gemakkelijker rekening houden met duurzaamheid.

Korting op tarieven

EU Ecolabel geeft speciale kortingen voor het midden- en kleinbedrijf, micro-ondernemingen en aanvragers uit opkomende economieën. 

Bekijk de tariefbladen

Bekijk ook:  

Stappenplan

Lees meer

Criteria

Lees meer

Tarieven

Lees meer