Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk de pagina Veelgestelde vragen of neem contact op.

Meest gezocht

Over EU Ecolabel

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/over-eu-ecolabel/

De eisen

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/certificeren/de-eisen/

Gecertificeerde producten

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/over-eu-ecolabel/gecertificeerde-producten/

Europese EU Ecolabel-website

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Een duurzamere toekomst begint bij een betrouwbare keuze voor de consument 

Gepubliceerd op: 30 oktober 2023

SMK bezocht tijdens World Ecolabel Day het Europese Parlement om bewustzijn te creëren bij de Europarlementariërs over ISO type 1 ecolabels. Een dag in het teken van producten en diensten die de consument helpen om duurzamere keuzes te maken door middel van onafhankelijke en betrouwbare ecolabels: ISO type 1 ecolabels.  

Samenwerking ecolabels

In samenwerking met de ecolabels: Austrian Ecolabel, Blue Angel, Nordic Swan en onze eigen keurmerken EU Ecolabel, On the way to PlanetProof en Milieukeur organiseerde SMK een seminar en een expositie om Europarlementariërs te informeren over het belang van betrouwbare ecolabels. Europarlementariërs Sirpa Pietikäinen en Pär Holmgren openden het seminar met de noodzaak van het kiezen voor duurzamere producten vanwege klimaatverandering: “De grens van 1.5 graden opwarming zal dit jaar worden bereikt. Het is belangrijk om nu in actie te komen: beter voorkomen dan genezen. Hierbij ligt de kracht bij consumenten, want zij kunnen duurzamere keuzes maken. Echter, hoe weet de consument wát de duurzamere keuze is? ISO type 1 ecolabels zijn goede tools voor consumenten om gemakkelijker een groenere keuze te maken.”

Gefundeerde duurzamere keuze

Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat 53% van de claims die bedrijven maken onbetrouwbaar, ongefundeerd of vaag zijn. Dit zorgt voor misleiding bij de consumenten (73%) die naar de milieu-impact van een product kijkt bij het doen van aankopen. De Europese Commissie heeft afgelopen jaar een voorstel uitgebracht, de Green Claims Directive, om dergelijke claims tegen te gaan. De belangrijkste boodschap tijdens het seminar is: maak gebruik van ISO type 1 ecolabels in aankomende wet- en regelgeving zodat consumenten gemakkelijk een gefundeerde duurzamere keuze kunnen maken.

 

Waarom zijn ISO type 1 ecolabels betrouwbaar?

  • Deze ecolabels maken gebruik van zogeheten third party certification, waarbij onafhankelijke organisaties beoordelen of een product/dienst in aanmerking komt voor het ecolabel;
  • De criteria zijn product-specifiek en gebaseerd op een levenscyclusanalyse afkomstig van wetenschappelijk onderzoek. Dit betekent dat de focus niet ligt op slechts één aspect, maar meerdere. Denk hierbij aan de impact op het klimaat, biodiversiteit, gevaarlijke stoffen en circulariteit;
  • De criteria zijn ontwikkeld in een multistakeholderproces en openbaar beschikbaar voor iedereen.

Green Claims Directive

Het doel van de Green Claims Directive is het creëren van gelijke kansen op de markt voor bedrijven die gefundeerde groene claims maken. De ISO type 1 ecolabels dragen bij aan dit gelijke speelveld. In dit wetsvoorstel is momenteel het EU Ecolabel uitgezonderd van de eisen, omdat deze al wordt gereguleerd door EU-wetgeving. De boodschap hierbij is: met EU Ecolabel zit je goed.

Het EU Ecolabel is het officiële Europese milieukeurmerk en wordt erkend door alle landen van de Europese Unie inclusief Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Het keurmerk stelt duurzaamheidseisen aan de gehele levenscyclus van producten en diensten. Voor producenten en leveranciers is het EU Ecolabel een betrouwbaar bewijs van een milieuvriendelijker product of dienst en het helpt consumenten om duurzamere keuzes te maken.

Benieuwd welke stappen je moet zetten om een certificaat te kunnen krijgen? Lees hier meer.