Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk de pagina Veelgestelde vragen of neem contact op.

Meest gezocht

Over EU Ecolabel

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/over-eu-ecolabel/

De eisen

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/certificeren/de-eisen/

Gecertificeerde producten

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/over-eu-ecolabel/gecertificeerde-producten/

Europese EU Ecolabel-website

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Stappenplan voor certificeren

Om het EU Ecolabel te krijgen voor uw product of dienst, moet u de volgende stappen doorlopen:  

 

Stap 1: Check productgroep

Een aanvraag voor EU Ecolabelcertificering is alleen mogelijk voor bepaalde producten en diensten waarvoor criteria zijn ontwikkeld. Controleer als eerste of er EU Ecolabelcriteria zijn ontwikkeld voor uw product of dienst. De criteria per productgroep zijn hier te vinden. In Artikel 1 van elk van de criteriadocumenten is beschreven welke producten wel en niet binnen de groep vallen.

Stap 2: Aanvraagdossier indienen bij bevoegde instantie en ECAT-registratie

U kunt zich melden bij smk@smk.nl(of vul hier het contactformulier in) om het aanvraagtraject op te starten.

Voor alle aanvragen is een aanvraagdossier vereist om te kunnen beoordelen of aan de EU Ecolabeleisen wordt voldaan. Om een aanvraagdossier samen te stellen, dient gebruik gemaakt te worden van de User  Manual. Die biedt een gedetailleerde leidraad voor de inhoud van een dossier, met voorbeelden en omschrijvingen van alle benodigde verklaringen en bewijsdocumentatie. Een lijst met de User Manual specifiek voor elke productgroep, en benodigde verklaringen, rekenbladen, datasheets en testprotocollen is te vinden is onder de tabbladen in de lijst van productgroepen.

Het aanvraagdossier levert u vervolgens digitaal bij SMK in. SMK controleert vervolgens of alle ingediende informatie juist en adequaat onderbouwd is en voert, indien nodig, verdere controles uit.

Naast de indiening van het aanvraagdossier, is registratie in de online EU Ecolabel catalogus (ECAT) verplicht. Dit is de database met alle gecertificeerde producten en diensten per certificaathouder. De ECAT is publiek toegankelijk, maakt gecertificeerde producten en diensten vindbaar, en is het referentiepunt om de geldigheid van certificaten te controleren.

Om producten en diensten te registreren, volgt u de instructies in de ECAT-gebruikershandleiding. Neem bij problemen met het systeem contact op met de EU Ecolabel Helpdesk.

Stap 3: Beoordeling en toekenning

Na ontvangst van uw aanvraag onderzoekt SMK uw dossier en geeft binnen twee maanden de eerste feedback. Op dat moment kan om aanvullende documentatie worden gevraagd*.

Na volledige goedkeuring wordt het EU Ecolabel toegekend, het certificaat overhandigd, en wordt er een contract opgemaakt tussen SMK en de aanvrager. U krijgt hierbij ook een specifiek licentienummer toegekend.

Een EU Ecolabellicentie is geldig zolang de criteria van kracht blijven en het product of dienst deze naleeft.

*SMK kan een aanvraag afwijzen als er niet binnen 6 maanden na een verzoek om nadere informatie voldoende documentatie is ontvangen.

Stap 4: Communiceer over uw producten en diensten met het EU Ecolabel

Met het EU Ecolabel laat u zien dat een product of dienst voldoet aan strenge milieucriteria. Dit is een mooie prestatie: slechts 10-20% van de producten en diensten kan hieraan voldoen.

Profiteer optimaal van de bekendheid van het EU Ecolabel door ervoor te zorgen dat het EU Ecolabel-logo en uw licentienummer duidelijk zichtbaar zijn op uw product of dienst en promotiemateriaal. Communiceer daarnaast op uw website en socialmediakanalen over uw milieuprestaties.

Op deze pagina krijgt u tips rondom de communicatie over het keurmerk. Download hier ook het logo,de logo guideline en de digitale toolkit met promotiemateriaal, kleurcodes en meer.

Stap 5: Blijf alert

Als certificaathouder is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat doorlopend aan de criteria wordt voldaan gedurende de geldigheid van uw certificaat.  

In geval van een wijziging aan een product dat gevolgen kan hebben voor de conformiteit aan een of meer criteria, is de licentiehouder verplicht, vóór het doorvoeren van de wijziging, dit aan de bevoegde instantie voor te leggen. De bevoegde instantie zal dan controleren of het product na de verandering nog steeds aan het desbetreffende criteria voldoet. 

Ook kan het zijn dat er periodieke test- en monitoringsrapporten nodig zijn om aan te tonen dat aan de criteria wordt voldaan. De bevoegde instantie zal u hierover informeren. 

Als SMK tijdens de geldigheidsperiode bewijs ontvangt dat uw product of dienst niet langer aan de criteria voldoet, zal de instantie een onmiddellijk corrigerend actieplan aanvragen of het gebruik van het EU Ecolabel op dat product verbieden. 

De eisen

Lees meer

Voordelen

Lees meer

Veelgestelde vragen

Bekijken