Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk de pagina Veelgestelde vragen of neem contact op.

Meest gezocht

Over EU Ecolabel

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/over-eu-ecolabel/

De eisen

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/certificeren/de-eisen/

Gecertificeerde producten

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/over-eu-ecolabel/gecertificeerde-producten/

Europese EU Ecolabel-website

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Over EU Ecolabel

EU Ecolabel is het officiële Europese milieukeurmerk dat wordt erkend door alle landen van de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Het keurmerk stelt duurzaamheidseisen aan de hele levenscyclus van producten en diensten.

Producten en diensten met het EU Ecolabel hebben een verminderde negatieve impact op het milieu, de volksgezondheid, het klimaat en de natuurlijke hulpbronnen. Alleen producten en diensten die voldoen aan de strenge eisen, kunnen het keurmerk krijgen. Voor producenten en leveranciers is het EU Ecolabel een betrouwbaar bewijs voor een milieuvriendelijker product of dienst. Consumenten kunnen met het keurmerk makkelijker duurzamere keuzes maken.

Het keurmerk is ingevoerd in 1992. Inmiddels zijn er totaal meer dan 1.600 producten en diensten met het keurmerk binnen Nederland gecertificeerd. In ons land zijn er veel gecertificeerde producten beschikbaar, zoals schoonmaakmiddelen, papier, kleding, schoenen, apparaten, klus- en bouwmateriaal (waaronder verf), toeristische accommodaties en cosmetica.

SMK: Competent Body

SMK is sinds de oprichting van EU Ecolabel de Nederlandse Competent Body voor EU Ecolabel. Dat betekent dat SMK in opdracht van de Nederlandse Overheid EU Ecolabel certificaten aan producten en diensten uitgeeft. 

Meer over SMK

De eisen

Een van de sterke punten van het EU Ecolabel is dat de eisen gaan over de volledige levenscyclus van het product. Dit begint bij de grondstoffen en gaat verder met de productie en verpakking, de distributie, het gebruik en ten slotte de fase van het einde van de levensduur, wanneer het product wordt weggegooid of gerecycled.

Per productgroep wordt er gekeken binnen welke fase de impact op het milieu het grootst is. Dan worden er criteria opgesteld om die impact te verkleinen. Textiel, bijvoorbeeld, heeft een milieu-impact als het wordt geverfd, bedrukt en gebleekt. De criteria voor textiel zorgen ervoor dat milieuschade in de productiefase zoveel mogelijk wordt beperkt. Bij elektronische producten gaan de criteria vooral over efficiëntie van hun energiegebruik, omdat de milieu-impact daar groot is. De eisen per productgroep zijn dus heel verschillend.

Alleen de meest milieuvriendelijke producten kunnen het keurmerk krijgen. De eisen zijn zo gedefinieerd dat slechts 10 à 20% van de producten op de markt het EU Ecolabel kunnen behalen. De criteria worden op transparante wijze ontwikkeld en herzien door een groep van experts en stakeholders, zoals wetenschap, NGO’s, consumentenverenigingen, beroepsverenigingen, MKB’s en tussenhandelaars.

Feiten en cijfers

Producten gecertificeerd
Productgroepen
Licentiehouders

Bekijk hier meer cijfers over de groei van EU Ecolabel.

Gecertificeerde producten

Lees meer

Ontwikkelproces

Lees meer

Certificeren

Lees meer