Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk de pagina Veelgestelde vragen of neem contact op.

Meest gezocht

Over EU Ecolabel

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/over-eu-ecolabel/

De eisen

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/certificeren/de-eisen/

Gecertificeerde producten

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/over-eu-ecolabel/gecertificeerde-producten/

Europese EU Ecolabel-website

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

EU Ecolabel voor duurzame binnenschoonmaakdiensten; een Italiaanse success story

Gepubliceerd op: 20 augustus 2020

Sinds 2018 zijn er 16 schoonmaakbedrijven in Italië met het EU Ecolabel gecertificeerd. Het land is daarmee voorloper in Europa. Dit is vooral te danken aan het sinds 2016 wettelijk verplichte nationale GPP-beleid (Green Public Procurement, Maatschappelijk Verantwoord Inkopen) van de Italiaanse overheidsdiensten. Binnen aanbestedingen van de Italiaanse overheid is het EU Ecolabel certificaat voor schoonmaakdiensten geaccepteerd als invulling van de duurzaamheidseisen. Daar wordt dan ook veelvuldig gebruik van gemaakt.

MVI stimuleert verduurzaming

De huidige situatie in Italië laat zien dat streng inkoopbeleid in combinatie met een breed gedragen en ambitieus milieukeurmerk kan leiden tot snelle ontwikkelingen en betere milieuprestaties binnen een bedrijfstak. Het is daarmee een voorbeeld voor andere Europese landen en de schoonmaakindustrie.

Ook in Nederland liggen er kansen in het gebruik van het EU Ecolabel certificaat als invulling van duurzaamheidseisen bij Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Sinds de nieuwe Aanbestedingswet is het toegestaan om een keurmerk te eisen in de technische specificaties van de opdracht, in de gunningscriteria of als contractvoorwaarde.

Robert Jan Volders, die als Junior Projectleider bij SMK sterk betrokken is bij deze productgroep, heeft een verklaring waarom er in Nederland nog geen certificaten voor deze productgroep zijn uitgereikt: “In de praktijk wordt er nog niet gevraagd om het EU Ecolabel certificaat voor schoonmaakdiensten, terwijl een schoonmaakbedrijf met EU Ecolabel automatisch voldoet aan veel Nederlandse MVI-criteria. Wij zullen er bij de samenstellers van de MVI-criteria dan ook sterk op gaan aandringen om ook het EU Ecolabel certificaat expliciet toe te staan als bewijs dat een bedrijf voldoet aan MVI-criteria.”

Door consequent om milieukeurmerken te vragen, stimuleren openbare aanbesteders certificatie bij leveranciers, waardoor de milieuprestaties en de beschikbaarheid van groene producten en diensten toenemen. Inkopers kunnen zo tijdens het inkoopproces gemakkelijker rekening houden met duurzaamheid en eenvoudiger groen inkopen. Voor schoonmaakbedrijven biedt het EU Ecolabel handvatten om de duurzaamheid van zowel hun dienst als ingekochte producten aan te tonen.

EU Ecolabel

Het EU Ecolabel is het officiële Europese milieukeurmerk voor non-food producten en diensten en is opgericht in 1992. Producten en diensten met het EU Ecolabel zijn duurzamer geproduceerd. Het keurmerk stelt daarom strenge eisen aan het gebruik van grondstoffen, energie, water, schadelijke stoffen, afval en verpakkingen.

Het EU Ecolabel-certificaat voor binnenschoonmaakdiensten garandeert onder meer dat tijdens het reinigingsproces minder schadelijke reinigingsmiddelen worden gebruikt. Dat is zowel gunstig voor het milieu als voor de gezondheid van het schoonmaakpersoneel. Verder is het personeel is opgeleid in het veilige gebruik van producten en op bedrijfsniveau is een algemeen milieubeheersysteem opgezet.